Kvarglömda effekter

Om du har glömt något under din vistelse på Copenhagen Strand ombeds du fylla i formuläret nedan.

Beskriv det föremål du glömt så noga som möjligt, och ange på vilken plats du tror att du glömde det (om det var i ett av våra rum ska även rumsnummer anges). Det är också viktigt att du anger vilket datum som föremålet kan ha glömts kvar.

Vi kommer att kontakta dig och berätta om vi har hittat föremålet eller ej. Om vi hittar ditt borttappade föremål kommer vi överens om hur resten ska ordna sig.

Dock förbehåller sig Copenhagen Strand rätten att inte förvara kvarglömda effekter i mer än fyra veckor. Därefter skickas de till hittegodskontoret i Vanløse. Om du upptäcker förlusten först efter mer än tre månader hänvisar vi till hittegodskontoret.

Kvarglömda effekter
Obs! Copenhagen Strand ansvarar inte för kvarglömda föremål, och vi kan inte garantera att det du har glömt under din vistelse återfinns. Copenhagen Strand ansvarar ej för försändelsen eller eventuella problem därmed.