Ansvar inom Arp-Hansen Hotel Group

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

ESG – Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning

Som en del av Arp-Hansen Hotel Group arbetar vi med olika insatser på hållbarhetsområdet. Beteckningen ESG täcker: E står för Environmental (miljö), S för Social (socialt ansvar) och G för Governance (bolagsstyrning). Dessutom arbetar vi med vår Safe Stay som är namnet på vår beredskap inom rengöring, hygien och livsmedelssäkerhet.

Få upp till 10 % rabatt som STAY&SAVE-medlem. Läs mer om alla förmåner